תקציב הוועדה לתכנון ובנייה גלילי מרכזי

תקציב הוועדה לתכנון ובנייה גלילי מרכזי