מחלקת תברואה

מחלקת תברואה

מחלקת התברואה במועצה המקומית ג'דידה-מכר

תיאור התפקיד עאבד ווג'די, מנהל מחלקת התברואה:-

 

גיבוש ,התוויית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד המנהל .

עיקרי התפקיד :

 1- הגדרת מטרות, תכנון, ארגון וביצוע של מדיניות, בתחום האחריות של המחלקה.  גם באמצעות קבלנים וקבלנים משנה כגון: פינוי אשפה ביתית, פינוי פסולת גושית, טיאוט וניקיון הישוב .לכידת כלבים .

2- פיקוח ובקרה על ביצוע העבודה השוטפת במחלקה היום יומית .

. – 3 יישום מדיניות הרשות הנוגעת לאיכות סביבת חיים הקרובה לתושביה

-4. ניהול ופיקוח מערך התברואה והווטרינריה ברשות:

  פיקוח תברואתי של בתי עסק בתחום מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק ) לגבי עסקים המחויבים ברישוי טיפול בהוצאות רישיונות עסק . במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות- מסירת חוות דעת , הודעות וצווים אבחון צרכי הדברה בתחומי הרשות ופיקוח על פעולות הדברה

. 5- ניהול צוות העובדים המחלקה

 1. אחריות לתכנון תכניות עבודה רב שנתיות ושנתיות לשיפור חזות הרשות המקומית כולל שמירה ומעקב .
 2. אחריות לטיפול בהשמדה ובהדברה של מזיקים בתחומי הרשות המקומית .
 3. מילוי קולות קוראים במשרדים הנגועים למחלקה..והמצאת תקציבים לקידום החינוך הסביבתי,פרויקטים שונים ע"י המחלקה לטובת הקהילה .

 

1.2  העבודה מול המשרדים הממשלתיים :-

 

שם הגורם

מהות הקשר

 

תושבים ברשות המקומית

בדיקת תלונות תושבים, טיפול בהן ומתן תשובה.

 

 

קבלנים / ספקים

מעקב על ביצוע עבודת קבלנים.

 

משרד הבריאות

בקורת תברואתית ופקוח על  רישוי עסקים.

 

 משרד איכות הסביבה, תכנון ובניה כיבוי אש,משטרת ישראל

החלפת מידע, תיאם מדיניות,שמירת חוק.

תברואה ורישוי עסקים

 

בעלי תפקידים מקבילים 

ברשויות המקומיות ומחוצה

הפריה הדדית, החלפת רעיונות והפקת לקחים משותפת מהניסיון.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. – מוחמד דיב - תברואן הרשות :-

 

 1. סדור עבודה שותף לעובדי המחלקה לעבודות פינוי האשפה והניקיון השותף .
 2. פקוח  על עבודות הקבלנים השונים המשרתים את היישוב .
 3. מתן חוות דעת מקצועית בתחום התברואתי בנוגע לרישיונות עסק )לגבי עסקים המחויבים ברישוי .
 4. אבחון במפגעים תברואתיים בתחומי הרשות - מסירת חוות דעת מקצועית  למנהל המחלקה, הודעות וצווים ומכתבים שונים במחלקה.
 5. קבלת תלונות תושבים, אבחון וטיפול בהם . 

 

  1. –  עובדי המחלקה :-
 • מאגד בסל
 • מאזן כואמל
 • אסעד דבס
 • עמראן טואלבה

 

 

 1. קבלני מחלקת התברואה ברשות:

 

2.1   פינוי אשפה ביתית

        הקבלן  -  קוברה מחזור בע"מ

        השירות פינוי אשפה ביתית אשפה גושית

        תדירות פעמים בשבוע לכל רחבי הרשות , שלושה ימים במרכזי הכפר המסחריים ומכולות ה 4.5 קוב   בכבישים ראשיים . 

       

2.2   פינוי גזם

        הקבלן    מ.מ. פינוי פסולת בע"מ

        השרות  פינוי גזם מכל הישוב כולל פינוי אשפה גושית

                        ( באמצעות: משאית מנוף נפח 26,28  קוב,).

        תדירות 4 ימי עבודה בשבוע מחולקים יומיים במכרז השותף ויומיים תוספת ע" תב"ר מאושר לעבודות הנ"ל .

 

  1. הצבת מכולות

הקבלן – זיאד חטיב

הרשות מציבה 2 מכולות שבועיות, לעבודות פינוי אשפה מצטרפת בשכונה או להיעזר בפינוי פסולת בניין המוצבים ברחבי הרשות באופן פיראטי ע"י התושבים .

 

2.4   טיאוט רחובות

        הקבלן  -  ג'מאל שעבאן, איאד דבס קבלנים לטיאוט כבישים

        השרות  -  טיאוט רחובות – על ידי מטאטא מכאני נפח 4.5 קוב .

        תדירות  -  2 ימי עבודה בשבוע לפחות . 

 

  1. לכידת כלבים או הטיפול בהם

 

        טפול בתלונות תושבים לכידת כלבים משוטטים והודעה לרופא הווטרינארי או למחלקת התברואה ברשות.השתתפות עם תחנת ההסגר וקבלת רשימת לכידות. שחרור כלבים לבעליהם. העבודה מתבצעת כי הזמנה חודשית לפי הצורך .

 

 

3. שרות מחלקת התברואה ברשות :-

 

  1. אחריות להפעלת כל קבלני התברואה והניקיון, בנושאי פינוי אשפה ביתית, פינוי גזם, טיאוט רחובות פינוי מכולות אשפה וגזם. חזות היישוב ..

 

  1. טפול בתלונות תושבים על אי פינוי אשפה, אי החזרת פחי אשפה למקומם, שבירת פחים ע"י הקבלנים, פזור אשפה ברחובות, אי פינוי גזם במועד

 

  1. שרות ווטרינרי

        סיוע לוגיסטי לווטרינר בחיסוני כלבים וחתולים אחת לשבוע ( כל יום ד' 8:00-14:00 ) ביקור

        בחנויות לממכר בשר עם הרופא הווטרינר אחת לחודש.בדיקות משנה לדברי בשר ע"י הלשכה הווטרינארית המחוזית ...טיפול בתלונות תושבים הנגועים לנושא הווטרינארי .

 

3.4  בדיקות מים תקופתיות

        בקטריולוגית וכימית, הבדיקות נערכות בהתאם לתכנית דיגום 

        של לשכת הבריאות הנפתית בעכו אחת לרבעון.

        הבדיקות כוללות בדיקת כלור , מנקודות דיגום מתואמות עם משרד הבריאות.

        הדגימות מועברות למעבדה המחוזית בחיפה ע"י התאגיד אלעין  .

 

3.5   הדברה

        אתור מוקדי יתושים והדברתם במים עומדים,בתעלות ניקוז ברשות הרבים  .שטחים פתוחים בשפוט הרשות, בקיץ  הדברת מכרסמים במוסדות הרשות השונים וטיפול בתלונות התושבים לנושא הזה.

 

 3.6  בקורת תברואתית

        עסקי מזון בפרט לפי צו רישוי עסקים, גני ילדים, ומוסדות חינוך בשיתוף לשכת הבריאות הנפתית ,או ע"י מנהל ותברואן הרשות בעבודות השותף למחלקה .

 

 3.7  ניקיון השותף היום יומי,

        הפעלת צוות של עובדים כולל לניקיון שטחים ציבוריים כבישים פנימיים וצדדי הכפר, והדברת עשבים בכבישים ראשיים ופנימיים. הניקיון בעזרת מחפירון , טרקטור ועגלה השיכים לרשות המקומית,  .

 

3.8 תוכנית עבודה עתידית לשנת 2020 ,

בהתאם לתקציב השנתי תוכנית אב , מחלקת התברואה ברשות ממשיכה עם שנת התקציב החדשה לקדם רוב הנושאים לפי מחויבות היישוב. והמטרה הינה לשאוף ולחיות בסביבה נאותה לכל תושבי הכפר.

מינוי פקח עירוני לשמירה על חוק שמירת הניקיון בישוב

 

4.00 מקורות לתקציב בלתי רגיל, לפי תוכנית עבודה לשנת 2019/2020

 

 1. מחזור וחינוך סביבתי,(התשלום מותנה בשחרור הכספים מהמשרדים הממשלתיים )

 

 • מחזור יעודי לקרטונים, פריסת כלובי קרטון,פלסטיק, זכוכית, בשיפוט המועצה כולל פינוי הכלובים ע"י קבלן יעודי לפינוי קרטונים זכוכית,בקבוקי פלסטיק.(כ 100.00 ₪ מקור התקציב הקרן לשמירה על הניקיון – תאגיד ת.מ.י.ר ) .

 

 • חינוך סביבתי, 2020 /2019 מקור התקציב המשרד להגנת הסביבה הוקצה 2 הרשאות כ 198000 ₪ לחינוך סביבתי בבתי ספר ובגנים,ובקהילה תוכנית תלת שנתי.

 

 • תוכנית סביבה שווה....שנוצלה במלווה עד שנת התקציב הנוכחית...לטובת התושבים כמו פינוי מפגעים סביבתיים,,רכישת כלי אצירה,רכישת משאית עם מנוף לטיפול בגזם,רכישת רכב פקוח יעודי....

 

 • תוכניות עתידיות, אכיפה ותחזוקה –
  • חקיקת חירום של חוקי עזר סביבתיים ע"י המועצה הנבחרת
  • הקמת יחידת אכיפה – שיטור מקומי? / יחידת אכיפה עירונית? / חברת ביטחון חיצונית?
  • עיבוי פעילות המשטרה הירוקה בשטחי היישוב
  • הצטרפות מחדש לאיגוד ערים לאיכות הסביבה וניהול מו"מ לסיוע (בניטור, בתקנים, בנהלים, במכרזים, ביצירת תוכנית תקציבית טובה)
  • הגדלת התקציבים לתברואה, צביעת כספים ברורים לאכיפה ותחזוקה שוטפת.
 • שיפור, קידום, חינוך וארגון מחדש
  • יצירת מוקד לפניות הציבור – לפינוי פסולת, דיווח מפגעים, תיאום חתונות ועוד
  • קידום המחזור והטמעתו ביישוב – יצירת חוזה עם טמיר, חיסכון בהטמנה, להתחיל רק עם בקבוקים, נייר וקרטונים?
  • פחים עירוניים – יצירת תוכנית להצבת פחים, חידושם ומיקומם
  • יצירת תוכנית מיוחדת לפינוי פסולת חתונות (שיהיה מגולם בחוזה הקבלן?)
  • יצירת לו"ז פינוי פסולת גושית, חלוקת הכפר לשכונות' וימי פינוי, יצירת מדיניות לפינוי פסולת בניין (הצבת מכולה וגבייה)
  • יצירת מערכת הסברה לניקיון ציבורי ומחזור – שילוט ופרסום.
  • המשך משיכת קולות קוראים לחינוך סביבתי וחיזוק המערך החינוכי בבתי ספר
  • האם רמפה / תחנת מעבר יכולה להיות פתרון למרות כישלונה עד כה?
  • יצירת תכנית אסטרטגית למועצה ומחלקת תברואה – יצירת שיגרת עבודה שוטפת והצבת יעדים חודשיים ורב-שנתיים

    

רישוי עסקים,,,

חוק רישוי עסקים - הודעה לבעלי עסקים

1.  . בין מטרותיו של חוק רישוי עסקים לשמור על בריאות הציבור, על בטחונו, בטיחותו ואיכות החיים של התושבים.


2. משרד הפנים פרסם צו שבו מפורטים סוגי העסקים טעוני הרישוי (כדוגמא עסקי מזון, מפעלים, בתי מלאכה, מקומות עינוג ציבורי וכיוצא בזה).

3. אין לנהל עסק טעון רישוי ללא רישיון עסק מטעם הרשות המקומית.

 

4. ניהול עסק ללא רישיון מהווה עבירה פלילית על פי החוק והעוסק בכך צפוי לצווי סגירה, קנסות גבוהים ואף למאסר.

 

5. מידע מוקדם - בטרם ההתקשרות להקמת העסק יש להפנות לרשות המקומיתליחידה לרישוי עסקים ולברר באם העסק טעון רישוי ומהם התנאים לקבלת הרישיון והנחיות לאופן הגשת הבקשה.

 

6. בקשה לרישיוןלבקשה יש לצרף תוכניות עסק ונספחים על פי הנחיות הרשות.

 

7. קבלת רישיוןקבלת הרישיון מותנה באישורם של מספר נותני אישור (משרדי ממשלה וגורמים מקומיים) וביצוע דרישותיהם במהירות יקצר את הליך הרישוי.

 

8. הצגת רישיון - החוק מחייב את בעל העסק להציג הרישיון במקום בולט בעסק