מועצת תלמידים ונוער

מועצת תלמידים ונוער

 

מועצת התלמידים והנוער הרשותית ג'דיידה מכר

מועצת התלמידים והנוער הרשותית, הוא הגוף הנבחר והמייצג של תלמידי בית ספר וארגוני הנוער ,במועצת התלמידים פועלים נציגים נבחרים ממועצות התלמידים הבית ספריות חט"ב תיכון. המועצה מושתת על ערכי הדמוקרטיה, כפי שנקבע באמנת מועצות התלמידים והנוער בישראל.

המועצה מונה נציגים מכיתות ז-י"ב , נבחרים בבחירות דמוקרטיות מכלל בתי הספר ותנועות הנוער בישוב, והוא הגוף המייצג את כל בני הנוער בישוב על פי החוק.

מועצת התלמידים בישוב פועלת תחת אחריות מחלקת הנוער ,לפיתוח חינוך חברתי ערכי תוך הדגשה על העצמת בני נוער וחיזוק הקשר שלהם לקהילה, ומאפשרת להם לצמוח בסביבה תורמת.

מועצת התלמידים  בג'דיידה מכר, רואה בבני הנוער שהם במרכז, מהווים כעוגן משמעותי בחינוך ועובדים בשותפויות משמעותית ומקדמות את המטרות שלהם ושל מחלקת הנוער, והוא הגוף המייצג את כל בני הנוער בישוב , מעבירה את הקולות של בני הנוער, הצרכים שלהם לכל גוף מטפל, ותסייע להקטנת תופעות שליליות בישוב במיוחד תופעת האלימות ופשיעה בכל דרך אפשרית, דרך הרצאות ,סדנאות, סרטוני הסברה.

מועצת התלמידים מתאפיינת בעבודה קבוצתית, ושיתופי פעולה, שותפות והעצמת האישיות של הנוער בישוב, דרך הדגשה על היכולות האישיות , כמו תחביבים, בנוסף הגברת המודעות בנושא שייכות והתנדבות בקהילה, דרך יוזמות ופרויקטים קהילתיים, כמו תמיכה בבעלי צרכים מיוחדים, עזרה לקשישים שמירה על הניקיון והגנת הטבע.

למועצת התלמידים בג'דיידה מכר, יש מנחה- נימר עלי , בעל היתר הדרכה, ועבר קורס הכוון לעובדי נוער, ובעל תעודת מנחה מועצת תלמידים ונוער.

תקנון מועצת הנוער הרשותית