מספרי טלפון

רשימת קווי טלפונים 
מס'  מחלקה תפקיד  שם  טלפון  פקס 
1 לשכת ראש המועצה  ראש המועצה  סוהיל מלחם  04-9588601  
2 מנהלת לשכת ראש המועצה  ג'יהאן מלחם  04-9588603 04-9964370
3 משאבי אנוש מנהלת משאבי אנוש שהירה נעימי  04-9588609  
4 מנכ"ל מנכ"ל   04-9588604 04-9560540
5 רכש  מנהלת רכש  ג'רנאס עווד  04-9588607 04-9560542
6 קניינית  גאדה עתאבא  04-9588630  
7 מבקרר פנים  מבקר פנים  עומר דיראוי  04-9588626  
8 גזברות  גזבר  ג'מאל כיאל  04-9588606 04-9560541
9 מנהל חשבונות  מוחמד דיב  0אבו עלי) 04-9588608  
10 מנהלת חשבונות  פדא מהדאוי 04-9588627  
11 מנהלת חשבונות  מהא מח'ול 04-9588605  
  מנהלת חשבונות  טראודה ואכד 04-9588611  
12 צוערת  אריג' מוסא  04-9588611  
13 חינוך  מנהלת חינוך  הזאר שבל 04-9588620  
14   עלי שאמי  04-9588614  
15   סעיד דיראוי  04-9588625  
16   מוחמד חודרוג'  101  
17   רים כיאל  134  
18   אמיר שאער  135  
20 מנהל עבודה  מנהל עבודה  פיסל כיאל  04-9588616  
21 חשבת שכר  חשבת שכר  ליאלי ח'ליל  04-9588613  
22 תברואה    וג'די עאבד 04-9588621  
23   מוחמד דיב  (אבו האדי) 04-9588621  
24   כמאל בסל  04-9588621  
25 מטבח    מטבח 04-9588631  
26 הנדסה    אדהם חמוד 04-9588612  
27   ג'מאל חנאני  04-9588629  
28   סמר סלום  04-9588619  
29 נציג תחונות הציבור    מועאויה עישאן  04-9588629  
30 קבלה    ח'יר כיאל  04-9588600  
31 ממלא מקום ראש המועצה  ממלא מקום ראש המועצה  עביד עביד  04-9588624  
32 ארכיון    מוחסן ואכד  04-9588615  
33     עפיף דיב  04-9588615  
34 מחסן    האיל שאמי  04-9588622  
35 קב"ט    מחמוד ואכד  04-9588610  
36 מנמ"ר    מוהנד נג'ם