מספרי טלפון

רשימת קווי טלפונים 
מס'  מחלקה תפקיד  שם  מס שלוחה פקס 
1 לשכת ראש המועצה  ראש המועצה  סוהיל מלחם  601  
2 מנהלת לשכת ראש המועצה  מסרי לארה 602 04-9964370
3 משאבי אנוש מנהלת משאבי אנוש שהירה נעימי  609  
4 מנכ"ל מנכ"ל   604 04-9560540
5 רכש  מנהלת רכש  ג'רנאס עווד  607 04-9560542
6 קניינית  גאדה עתאבא  630  
7 מבקרר פנים  מבקר פנים  עומר דיראוי  626  
8 גזברות  גזבר  ג'מאל כיאל  606 04-9560541
9 מנהל חשבונות  מוחמד דיב  0אבו עלי) 608  
10 מנהלת חשבונות  פדא מהדאוי 627  
11 מנהלת חשבונות  מהא מח'ול 605  
  מנהלת חשבונות  טראודה ואכד 611  
12 צוערת  אריג' מוסא  611  
13 חינוך  מנהלת חינוך  הזאר שבל 620  
14   עלי שאמי  614  
15   סעיד דיראוי  625  
16   מוחמד חודרוג'     
17   רים כיאל     
18   אמיר שאער     
20 מנהל עבודה  מנהל עבודה  פיסל כיאל  616  
21 חשבת שכר  חשבת שכר  ליאלי ח'ליל  613  
22 תברואה    וג'די עאבד 621  
23   מוחמד דיב  (אבו האדי) 621  
24   כמאל בסל  621  
25 מטבח    מטבח 631  
26 הנדסה    אדהם חמוד 612  
27   ג'מאל חנאני  629  
28   סמר סלום  619  
29 נציג תחונות הציבור    מועאויה עישאן  629  
30 קבלה    ח'יר כיאל  600  
31 ממלא מקום ראש המועצה  ממלא מקום ראש המועצה  עביד עביד  624  
32 ארכיון    מוחסן ואכד  615  
33     עפיף דיב  615  
34 מחסן    האיל שאמי  622  
35 קב"ט    מחמוד ואכד  610  
36 מנמ"ר    מוהנד נג'ם  666