מחלקת חשבנאות

חשבנאות

מחלקת חשבונאות

 

 

מנהל המחלקה :מ.מ. מהדאוי פדאא

טלפון :0547734058

           04-9964094

פקס :04-8850904

049964370

דוא"ל ___________ m_fadaa_ 092hotmail.com

מיקום :גדידה מכר

מועצה מקומית ג'דידה -מכר  קומה שנייה

כתובת :כפר גדידה

מועצה מקומית מחלקת חשבנאות ג'דידה -מכר  מיקוד 2510500 ת.ד

 

תחומי אחריות:

 • מחלקת הכספים של המועצה אחראית על כל מערך הכספים של המועצה.

 • ניהול תקציב המועצה השוטף והתב״רים.
   

 • ניהול מערך הארנונה.
   

 • גביית אגרות.
   

 • היטלים ותשלומים.
   

 • ניהול מערך המכרזים והרכש של המועצה.
   

 • ניהול מערך הנהלת החשבונות של הרשות.