בחירות 2024

בחירות 2024

להגדלת התמונה לחץ כאן 

בחירות 2024

קול קורא לגיוס מזכרי קלפיות לפרטים      לחצ כאן 

אתר האינטרנט של הבחירות לרשיות המקומיות   לחץ כאן

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות     לחץ כאן

ועדת בחירות ג'דיידה מכר לחץ כאן

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלות בניידות  לחץ כאן

קול קורא לגיוס מזכירים ג'דיידה מכר   לחץ כאן

קול קורא לגיוס מזכירי קלפיות בחירות לרשויות המקומיות   לחץ כאן

טופס גיוס מזכירים עבור מנהלי הבחירות ברשות ג'דיידה מכר  לחץ כאן

רשימת קלפי נגישות 20.2.24  לחץ כאן

הנחיות הגנת הפרטיות לקראת הבחירות לרשויות המקומית לחץ כאן

הודעת בחירות 27/02/2024  לחץ כאן

תוצאות בחירות ג'דיידה מכר  2024  לחץ כאן