בחירות 2023

בחירות 2023

בחירות 2023

קול קורא לגיוס מזכרי קלפיות לפרטים      לחצ כאן 

אתר האינטרנט של הבחירות לרשיות המקומיות   לחץ כאן

הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים במועצות מקומיות     לחץ כאן

ועדת בחירות ג'דיידה מכר לחץ כאן

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלות בניידות  לחץ כאן

 

הודעה חשובה 

לכבוד

תושבי הרשות המקומית : ג'דיידה מכר

הודעה בדבר חלוקת חוברות לשם הגשת הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים

  • הצעת מועמד ו/או רשימת מועמדים יש להגיש אך ורק על גבי חוברות מיוחדות כפי שנקבע בתקנות.
  • ביום חמישי ה 24/08/2023 בין השעות 17:00 ל 20:00 אחלק חוברות כאמור במשרדי הרשות המקומית ג'דיידה מכר .
  • חלוקת החוברות למועמדים תעשה על בסיס הזדהות בתעודת זהות וחתימה אישית .

 

 

 

  • אציין כי אקבע מועד שיפורסם בקרוב , בו אתן הסבר מסודר למעוניינים , לגבי מילוי החוברות .

 

 

 

בכבוד רב

אפי פירסט – מנהל הבחירות

ג'דיידה מכר – 2023