טיפול בגורטאות

טיפול בגורטאות

תושבי ג'דיידה מכר הנכבדים

מצורף בזאת רשימת הרכבים אשר הוכרזו כגורטאות וחל עליהם חוק עזר (פינוי גורטאות ומפגעים) , נא לדאוג בלהתעדכן ולטפל ברכבים אלו בהקדם .

  סוג רכב מספר רישוי תמונות הרכב תאריך הודעה
1 אופל 86-322-32

תמונה 1

תמונה 2

תמונה 3

25/10/21
2 ניסן 41-230-36

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
3 סוזוקי 89-849-28

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
4 סוזוקי 92-780-28

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
5 טיוטה  

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21

6 פולו 46-465-50

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
7 מזדה  64-178-65

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
8 רינו 33-141-51

תמונה 1

25/10/21
9 טיוטה  12-181-50

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
10 סיטרואן ללא

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
11 איסוזו טנדר ללא

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
12 פאסאט 86-235-63

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
13 GMC ללא

תמונה 1

25/10/21
14 שוברלט ללא

תמונה 1

25/10/21
15 לא ידוע 73-236-09

תמונה 1

תמונה 2

25/10/21
16 שוברלט 99-446-63

תמונה 1

25/10/21