התאמות נגישות

התאמות נגישות

להלן רשימה מעודכנת במצב הנגישות בבנייני המועצה השונים

לחץ על הקישור הבא להצגת הנתונים

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה מקומית ג'דיידה מכר שחלה לגביו חובת ביצוע התאמת נגישות

הודעה בדבר מקום ציבורי במועצה מקומית ג'דיידה מכר שהושלמה בהם התאמת נגישות

לכל שאלה או בירור נא לפנות לרכז הנגישות

מר אדהם חמוד מהנדס המועצה

בטלפון : 04-9588612