התאמות נגישות

התאמות נגישות

במסגרת ביצוע התאמות נגישות לבעלי מוגבלויות וצרכים מיוחדים בבתי הספר ברחבי הכפר ג'דידה מכר, הריני לעדכן בזאת כי במסגרת הפרויקט בוצעו בין היתר העבודות הבאות:

  • התאמות חניות נגישות – העבודה כללה בין היתר צביעת משטח חניה, התקנת עמודים ושילוט הכוונה והותאמה העליה למדרכות או למדרגות צמודות.
  • בוצעה התאמת גישה נגישה מהחניה לכניסה הראשית למבנה בית הספר באמצעות רמפות עם שיפוע תקני תוך התגברות על הפרשי  מפלסים.
  • בוצעו פסים מובילים, משטחי אזהרה, סימון עצמים בולטים והגברת תאורת חוץ לליקויי ראיה.
  • בוצעו פסים זוהרים לסימון ונגד החלקה בכל המדרגות שבבתי הספר.
  • בוצעו הרחבות לדלתות, מסדרונות ופתחים צרים.
  • במקומות שלא היה ניתן לבצע בהם מדרכות מעבר (רב מדרגות או הפרשי מפלסים משמעותיים) בוצע מעלון תקני מותאם להובלה לקומות העליונות.
  • בוצעו תאי שירותים נגישים, הורחבו שטחים פנימיים, הורחבו פתחי כניסה, הותקנו אסלות וכיורים נגישים והותקן אבזור עזר נגיש.
  • הוחלפו גופי תאורה והוגברה רמת התאורה במסדרונות ובשטחי המעבר בבתי הספר.

 

רכז הנגישות : אדהם חמוד 

אימייל : [email protected]