מכרזים

מכרזים

מס  מכרז  שם  מכרז    תאריךפרסום  תאריך הגשה  קובץ  מצורף       
1 דרוש  עובד מעבדה    01/03/2019 01/05/2019